Stort dronepanorama over Hoksneset på Gossen, du kan zoome i bildet. Tatt 23.sept 2022