Stort dronepanorama med utsikt over Røssøyvågen og Røabukta.