Stort dronepanorama med utsikt over Eikrem på Gossen, med Nyhamna i bakgrunnen på ene siden og Hoksneset på den andre siden av bildet.