360 graders panorama med utsikt fra Hoksneset på Gossen.

Hoksneset dronepanorama