360 panorama med utsikt over Juvika på Gossen. Bildet er tatt 2.juni 2021.